چت رومclose
اﮮ ڪــــﺴـــــﺎﻧــــــــﮯ ڪِــﮧ در دنــــیـــاے مـــجـــازے ﺣــــﺮﻑ ﺍَﺯ ...